Nyomtatás

Történelem

„Tállya az Árpád korban megerõsített hely volt. 500 éven át városi rangot viselt. Így a városnak és vele együtt iskoláinak és oktatási intézményeinek komoly történelmi múltja van. A középkorban, Zemplén vármegyében egyetlen városi iskola mûködik Tállyán. Az adatok szerint 1330-tól a községnek már plébániai iskolája van.


A várban nemes ifjakat oktatnak a fegyverforgatásra, leányokat a háztartási és illemtanra oktatnak. Békeffy Remig 1539. március 3-án kelt levelébõl tudjuk, hogy Tállyán szõlõmûvelésre oktató gazdasági iskola mûködött. 1600-ban a református egyháznak is javadalmas iskolamestere és iskolája volt Hézser Emil számol be errõl, aki 1540-ig vezeti vissza feljegyzéseit. 1766-ban jó hírû római katolikus iskoláról találunk adatokat. Itt már hetenként több órában a latin nyelvet is tanították. 1808-ban a vár lerombolásának idején annak alapköveibõl új nemzeti iskola épült, melynek egy része ma is áll. 1810-ben nagy tûzvész pusztított, ennek a református iskola is martaléka lett. 1827-ben épült újjá 17 évig tartott az építkezés, a hívek a község, a tekintetes vármegye adományaiból. Ez az iskola a volt református kántor telkén épült. 1885-ben épült meg az evangélikus iskola és még ugyanebben az évben az iskolamester ott is megkezdte az oktatás. Schmidt evangélikus lelkész feljegyzése szerint az oktatást a kötelezõ papi teendõk mellett végezte. 1885-tõl a felszabadulás évéig az oktatás felekezet szerint 3 iskolában folyt. Legnagyobb volt a római katolikus elemi iskola. Mellette jó hírû iparos tanonciskola is mûködött. A gyermek létszám 360-400 között ingadozott. Az oktatás elõször hat osztályban folyt majd 1942-tõl beindították a 7-8 osztályt. A háború pusztítása Tállyát sem kímélte. Az iskola épületeiben lövés okozta rombolás nem volt, de a katonai átvonulások az épületeket erõsen megrongálták. Csaknem minden iskolai épületet kórháznak rendeztek be. 1948- tõl az államosítást követõen az oktatás új rendszerint folyt. A nevelõtestület 4 iskolaépületben kezdte a munkát. A központi iskolában, 4 tanteremben a felsõ tagozat tanult. A volt református iskolában és az evangélikus iskolában és Páthy-féle iskolában az alsó tagozat. Külön leány és fiú osztályok voltak. 1949-ben indult meg az orosz nyelvoktatás. Az iskola nevelõi évente 1-2 iskolai színdarabot rendezetek. „

Szárnyáné Nagy Mária

Időjárás

 

Impresszum

Zempléni Árpád Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
hivatalos honlapja

Felelős kiadó:
Ujjné Muhi Melinda igazgató

Cím:
3907 Tállya, Rákóczi út 16.
Telefon: +36 47 398-050
Fax: +36 47 398-050
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.